Kerst pakket – vaak belastingtechnisch met voordeel

Als je als ondernemer een kerst pakket uit gaat delen, geniet je van een belastingvoordeel. Dit voordeel is terug te vinden in de WKR-regeling. WKR betekent: werkkostenregeling. Deze regeling maakt het mogelijk dat je een deel van het fiscale loon besteedt aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Dit ‘belastingvrije’ deel van het loon wordt ook wel ‘de vrije ruimte’ genoemd.

Kerst pakket als belastingvrije besteding

Hoe gaat het in zijn werk? Binnen de WKR gelden kerstpakketten als ‘loon in natura’. Ben je ondernemer, dan mag je een bepaald deel van het loon belastingvrij besteden. Dit geldt voor bedrijfsfeestjes maar dus ook voor het kerst pakket. Daarover hoef je geen loonheffing te betalen. Je kunt zelf of via een accountant berekenen hoeveel ‘vrije ruimte’ je voor al je personeelsleden samen hebt. Je kunt vergoedingen en verstrekkingen (zoals het kerst pakket) doen tot aan het plafond van de vrije ruimte. En betaalt daarover dus geen loonheffing.

Het pakket binnen de ‘vrije ruimte’

De vrije ruimte is dus het bedrag dat je per jaar onbelast mag uitgeven aan vergoedingen en verstrekkingen naar je personeel toe. Je kunt de vrije ruimte in een percentage van het totale fiscale loon uitdrukken. Voor 2023 is dat percentage 1,7 (tot € 400.000). Als het totale fiscale loon meer dan € 400.000 bedraagt, dan geldt voor het deel daarboven een percentage van 1,18.

Berekenen van je vrije ruimte

Sommige vergoedingen en verstrekkingen vallen buiten de vrije ruimte van de WKR. Die worden nihil-waarderingen genoemd. In feite zijn dat kosten die je als werkgever maakt op de werkplek. Goede voorbeelden van zulke kosten zijn werkkleren en zakelijke computers. Deze nihil-waarderingen hoef je niet af te trekken van de vrije ruimte. Verder zijn er nog gerichte vrijstellingen. Denk aan cursussen en vakliteratuur. Ook die vallen niet onder de vrije ruimte van de WKR. Hieronder als voorbeeld hoe je je vrije ruimte kunt berekenen:

• Totale loonsom bedraagt € 350.000

• De vrije ruimte is dan 350.000 x 1,7%

• De vrije ruimte bedraagt € 5950

Je kunt in dit voorbeeld onbelast dus € 5950 besteden. Besteed je meer, dan geldt voor elke volgende euro 80% loonheffing. Nog even een voorbeeld waarbij het totale fiscale loon boven de € 400.000 uitkomt:

• Totale loonsom bedraagt € 500.000

• De vrije ruimte is dan 400.00 x 1,7% en 100.000 x 1,18%

• De vrije ruimte bedraagt € 6800 + € 1180 = € 7980

En hoe zit het met btw en kerst pakket?

Mag je de btw aftrekken van giften, personeelsvoorzieningen en relatiegeschenken? In principe mag dat. Wel is de omzetbelasting (btw) slechts aftrekbaar tot een bepaald bedrag binnen de vrije ruimte. Dat bedrag wordt ook wel de ‘drempelwaarde’ genoemd. Bij het kerst pakket gaat het dan om € 227 per werknemer per jaar. Geef je niet meer uit dan € 227 per werknemer, dan kun je de btw aftrekken. Dus ook de btw van het kerstpakket. Maar ga je bij sommige werknemers over de € 227 heen qua uitgaven, dan kun je de btw niet langer aftrekken. Je accountant is in staat om je hier meer duidelijkheid over te geven. Zodat je voor jouw bedrijfssituatie het meeste voordeel kunt behalen.